Chord
Chord Dave ( DAC Hiend Anh Quốc)
276.220.000 VNĐ
235.000.000 VNĐ
CHORD - QUTEST ( DAC Hi END )
38.840.000 VNĐ
32.000.000 VNĐ

Đối tác cung cấp

  • Pioneer
  • Dune HD
  • Tannoy
  • Klipsch
  • Denon