Roksan
Roksan K3 DAC
18.000.000 VNĐ
16.500.000 VNĐ

Đối tác cung cấp

  • Pioneer
  • Dune HD
  • Tannoy
  • Klipsch
  • Denon