Màn chiếu điện Grandview
Màn chiếu 92 Inch Grandview CB-MI92 (16:9) - Dòng Cyber
12.000.000 VNĐ
10.888.000 VNĐ
Màn chiếu 100 Inch Grandview CB-MI100 (16:9) dòng cyber
13.700.000 VNĐ
12.500.000 VNĐ
Màn chiếu 106 Inch Grandview CB-MI106 (16:9) dòng cyber
15.400.000 VNĐ
15.100.000 VNĐ
Màn chiếu 120 Inch Grandview CB-MI120 (16:9) dòng cyber
19.200.000 VNĐ
18.600.000 VNĐ
Màn chiếu 133 Inch Grandview CB-MI133 (16:9) dòng cyber
22.000.000 VNĐ
20.200.000 VNĐ
Màn chiếu 150 Inch Grandview CB-MI150 (16:9) dòng cyber
26.800.000 VNĐ
24.950.000 VNĐ
Màn chiếu 180 Inch Grandview CB-MI180 (16:9) dòng cyber
35.400.000 VNĐ
31.888.000 VNĐ

Đối tác cung cấp

  • KEF
  • Devialet
  • Dynaudio
  • Marantz
  • Chord
  • Pioneer
  • Aurender DAC
  • Tannoy
  • Klipsch
  • Denon