Đầu đĩa than (Vinyl)
Klipsch Primary
8.850.000 VNĐ
8.500.000 VNĐ

Đối tác cung cấp

  • Pioneer
  • Dune HD
  • Tannoy
  • Klipsch
  • Denon