Đầu Karaoke Viet KTV
Viet KTV HD (HDMI phiên bản 2015)
9.500.000 VNĐ
9.100.000 VNĐ
Đầu Karaoke Viet Ktv (2000 GB)
8.200.000 VNĐ
Liên hệ

Đối tác cung cấp

  • Pioneer
  • Dune HD
  • Tannoy
  • Klipsch
  • Denon