Klipsch
Power Gate (Ampli kiêm DAC không dây nhỏ gọn của Klipsch)
12.000.000 VNĐ
7.200.000 VNĐ
Gate
3.390.000 VNĐ
2.900.000 VNĐ

Đối tác cung cấp

  • Pioneer
  • Dune HD
  • Tannoy
  • Klipsch
  • Denon