Đầu Karaoke Vina KTV
Đầu Karaoke Vina KTV V6++ (2000Gb)
8.200.000 VNĐ
Liên hệ

Đối tác cung cấp

  • Pioneer
  • Dune HD
  • Tannoy
  • Klipsch
  • Denon