Màn chiếu điện dòng Tab Tension
Màn chiếu điện Grandview LF-MI100 (16:9) Dòng Tab-Tension
24.800.000 VNĐ
22.500.000 VNĐ
Màn chiếu điện Grandview LF-MI106 (16:9) Dòng Tab-Tension
26.300.000 VNĐ
23.500.000 VNĐ
Màn chiếu điện Grandview LF-MI133 (16:9) Dòng Tab-Tension
32.700.000 VNĐ
29.900.000 VNĐ
Màn chiếu điện Grandview LF-MI120 (16:9) Dòng Tab-Tension
30.800.000 VNĐ
27.500.000 VNĐ
Màn chiếu điện Grandview LF-MI150 (16:9) Dòng Tab-Tension
35.300.000 VNĐ
32.000.000 VNĐ

Đối tác cung cấp

  • Pioneer
  • Dune HD
  • Tannoy
  • Klipsch
  • Denon