Nơi tải USB AUDIO Driver 2.0 cho các bộ giải mã âm thanh DAC

Vinhstudio nơi tải các bản USB AUDIO DRIVER cho các bộ giải mã âm thanh USB DAC, tại đây quý vị có thể tìm thấy hầu hết các bản Driver cho các thiết bị sử dụng Win7, Win10 hay Mac OS. (Vinhstudio where all Lossless Music Audiophiles in Vietnam go to download USB AUDIO DRIVER versions for USB DACs, here you can find most Drivers for devices using Win7, Win10 or Mac OS.)

Nơi tải các bản USB Audio Driver 2.0 cho Marantz, Denon, Accuphase, Cambridge Audio, Cocktail Audio, Chord, Musician, Hifi Rose, Aurender, Yamaha, Teac, Luxman, Macintosh, Pioneer...

 

usb-audio-driver-marantz

Nơi tải bản USB Audio Driver cho CD Network Player Marantz ND8006 chạy cho hệ điều hành Windows 10 và Window 7

 Click vào đây để tải usb audio driver cho Marantz ND8006 bản Windows 10 và Window 7 : Tại đây

 Nơi tải bản hướng dẫn sử dụng cho Network Audio Player Marantz NA6006


 

usb-audio-driver-cocktail-audio

 

Nơi tải bản Firmware cho USB DAC Network Player Cocktail Audio N25  ---- tại đây

Nơi tải bản USB Audio Driver Windows 10 và Windows 7 cho DAC Network Player Cocktail Audio N25 ---- tại đây


Nơi tải bản Firmware cho USB DAC Network Player Cocktail Audio X45  ---- tại đây

Nơi tải bản USB Audio Driver Windows 10 và Windows 7 cho DAC Network Player Cocktail Audio X45 ---- tại đây


Nơi tải bản Firmware cho USB DAC Network Player Cocktail Audio X45Pro  ---- tại đây

Nơi tải bản USB Audio Driver Windows 10 và Windows 7 cho DAC Network Player Cocktail Audio X45Pro ---- tại đây


Nơi tải bản Firmware cho Musicserver DAC Network Player Cocktail Audio X50Pro  ---- tại đây


Nơi tải bản Firmware cho Musicserver DAC Network Player Cocktail Audio X50D  ---- tại đây


Nơi tải bản Firmware cho Ampli DAC Network Player Cocktail Audio X35  ---- tại đây


Nơi tải bản Firmware cho Ampli DAC Network Player Cocktail Audio X14  ---- tại đây


Nơi tải bản Firmware cho USB DAC Network Player Cocktail Audio N15D  ---- tại đây

Nơi tải bản USB Audio Driver Windows 10 và Windows 7 cho DAC Network Player Cocktail Audio N15D ---- tại đây


Tham khảo: Tra cứu đơn hàng Shopee Express
 

usb-audio-driver-denon

Nơi tải Firmware, hướng dẫn sử dụng và USB Audio Driver cho Media Network Audio Player Denon 

Nơi tải bản USB Audio Driver Windows 10 và Windows 7 cho Ampli Denon PMA-2500NE ---- tại đây


Nơi tải bản USB Audio Driver Windows 10 và Windows 7 cho Ampli Denon PMA-1600NE ---- tại đây


Nơi tải bản hướng dẫn sử dụng cho đầu giải mã DAC Network Audio Player Denon DNP-800NE ---- tại đây 


Nơi tải bản hướng dẫn sử dụng cho đầu giải mã DAC Network Audio Player Denon Heos Links HS2 ---- tại đây 


Nơi tải bản USB Audio Driver Windows 10 và Windows 7 cho Ampli kiêm DAC Denon PMA-60 ---- Win10 tại đây Win 7 tại đây


Nơi tải bản USB Audio Driver Windows 10 và Windows 7 cho Ampli kiêm DAC Denon PMA-150 ---- tại đây 


Nơi tải bản USB Audio Driver cho Ampli Denon DRA-100 ---- tại đây 


Nơi tải bản USB Audio Driver cho Ampli Denon DRA-800H - - - tại đây 


Tham khảo: Chi phí du học nghề tại Canada
 

usb-audio-driver-chord

Nơi tải Firmware, hướng dẫn sử dụng và USB Audio Driver cho DAC Media Network Audio Player Chord

Nơi tải bản USB Audio Driver Windows 10 và Windows 7 cho DAC Chord Qutest ---- tại đây


Nơi tải Firmware, hướng dẫn sử dụng và USB Audio Driver cho DAC Rocksan 

Nơi tải bản USB Audio Driver Windows 10 và Windows 7 cho DAC Rocksan K3 DAC ---- tại đây


Nơi tải Firmware, hướng dẫn sử dụng và USB Audio Driver cho Moon by Symaudio

Nơi tải bản USB Audio Driver Windows 10 và Windows 7 cho Ampli kiêm DAC Moon 240i ---- tại đây


 

usb-audio-driver-accuphase

Nơi tải Firmware, hướng dẫn sử dụng và USB Audio Driver cho Ampli và CD Player Accuphase

Nơi tải bản USB Audio Driver Windows 10 và Windows 7 cho CD Player kiêm DAC Accuphase DP-430 ---- tại đây


Nơi tải bản USB Audio Driver Windows 10 và Windows 7 cho CD Player kiêm DAC Accuphase DP-750 ---- tại đây


Nơi tải bản USB Audio Driver Windows 10 và Windows 7 cho CD Player kiêm DAC Accuphase DP-950 ---- tại đây


Nơi tải bản USB Audio Driver Windows 10 và Windows 7 cho CD Player kiêm DAC Accuphase DC-37 ---- tại đây


Nơi tải bản USB Audio Driver Windows 10 và Windows 7 cho bo mạch DAC Accuphase DAC-50 ---- tại đây


  Nơi tải bản USB Audio Driver Windows 10 và Windows 7 cho bo mạch DAC Accuphase DAC-40 

Nơi tải bản USB Audio Driver Windows 10 và Windows 7 cho CD Player kiêm DAC Accuphase DP-570 ---- tại đây


Nơi tải Firmware, hướng dẫn sử dụng và USB Audio Driver cho DAC Pioneer

Nơi tải bản USB Audio Driver Windows 10 và Windows 7 cho DAC Network Player Pioneer N-50AE ---- tại đây


Nơi tải bản USB Audio Driver Windows 10 và Windows 7 cho DAC Network Player Pioneer N-70AE ---- tại đây


Nơi tải bản USB Audio Driver Windows 10 và Windows 7 cho DAC Network Player Pioneer N-50A  ---- tại đây


Nơi tải bản USB Audio Driver Windows 10 và Windows 7 cho DAC Network Player Pioneer N-70A  ---- tại đây


Nơi tải Firmware, hướng dẫn sử dụng và USB Audio Driver cho DAC Yamaha

Nơi tải bản Firmware cho USB DAC Network Player Yamaha WXC-50  ---- tại đây (Firmware Update Version 2.70)


 

usb-audio-driver-luxman

Nơi tải Firmware, hướng dẫn sử dụng và USB Audio Driver cho CD Player Luxman

Nơi tải bản USB Audio Driver Windows 10 và Windows 7 cho CD Player kiêm DAC Luxman D-05u  ---- tại đây

Nơi tải bản USB Audio Driver cho Mac cho CD Player kiêm DAC Luxman D-05u ---- tại đây


 

usb-audio-driver-cambridge-audio

Nơi tải Firmware, hướng dẫn sử dụng và USB Audio Driver cho Cambridge Audio

Nơi tải bản USB Audio Driver Windows 10 và Windows 7 cho DAC Network Player Cambridge Audio Edge NQ  ---- tại đây


Nơi tải bản USB Audio Driver Windows 10 và Windows 7 cho DAC Network Player Cambridge Audio CXN V2  ---- tại đây


Nơi tải bản USB Audio Driver Windows 10 và Windows 7 cho DAC Network Player Cambridge Audio Azur 851N  ---- tại đây


Nơi tải bản USB Audio Driver Windows 10 và Windows 7 cho DacMagic 200M  ---- tại đây

 

usb-audio-driver-aurender

Nơi tải Firmware, hướng dẫn sử dụng và USB Audio Driver cho DAC Aurender

 

Nơi tải Firmware, hướng dẫn sử dụng và USB Audio Driver cho Leak Audio 

Nơi tải bản USB Audio Driver Windows 10 và Windows 7 cho Leak Stereo 130  ---- tại đây

Đối tác cung cấp

  • KEF
  • Devialet
  • Dynaudio
  • Marantz
  • Chord
  • Pioneer
  • Aurender DAC
  • Tannoy
  • Klipsch
  • Denon