MÀN CHIẾU
Màn chiếu 100 Inch Grandview kéo tay FA-P100 (16:9)
4.500.000 VNĐ
4.350.000 VNĐ
Màn chiếu 106 Inch Grandview kéo tay FA-P106 (16:9)
5.400.000 VNĐ
5.300.000 VNĐ
Màn chiếu 120 Inch Grandview kéo tay FA-P120 (16:9)
7.800.000 VNĐ
7.500.000 VNĐ
Màn chiếu 92 Inch Grandview CB-MI92 (16:9) - Dòng Cyber
12.000.000 VNĐ
10.888.000 VNĐ
Màn chiếu 100 Inch Grandview CB-MI100 (16:9) dòng cyber
13.700.000 VNĐ
12.500.000 VNĐ
Màn chiếu 106 Inch Grandview CB-MI106 (16:9) dòng cyber
15.400.000 VNĐ
15.100.000 VNĐ
Màn chiếu 120 Inch Grandview CB-MI120 (16:9) dòng cyber
19.200.000 VNĐ
18.600.000 VNĐ
Màn chiếu 133 Inch Grandview CB-MI133 (16:9) dòng cyber
22.000.000 VNĐ
20.200.000 VNĐ
Màn chiếu 150 Inch Grandview CB-MI150 (16:9) dòng cyber
26.800.000 VNĐ
24.950.000 VNĐ
Màn chiếu 180 Inch Grandview CB-MI180 (16:9) dòng cyber
35.400.000 VNĐ
31.888.000 VNĐ
Màn chiếu điện Grandview LF-MI100 (16:9) Dòng Tab-Tension
24.800.000 VNĐ
22.500.000 VNĐ
Màn chiếu điện Grandview LF-MI106 (16:9) Dòng Tab-Tension
26.300.000 VNĐ
23.500.000 VNĐ
Màn chiếu điện Grandview LF-MI133 (16:9) Dòng Tab-Tension
32.700.000 VNĐ
29.900.000 VNĐ
Màn chiếu điện Grandview LF-MI120 (16:9) Dòng Tab-Tension
30.800.000 VNĐ
27.500.000 VNĐ
Màn chiếu điện Grandview LF-MI150 (16:9) Dòng Tab-Tension
35.300.000 VNĐ
32.000.000 VNĐ
Màn chiếu khung 92 Inch Grandview LF-PE92 (16:9)
12.600.000 VNĐ
11.300.000 VNĐ
Màn chiếu khung Grandview LF-PE106 (16:9) 106 Inch
14.500.000 VNĐ
13.500.000 VNĐ
Màn chiếu khung Grandview LF-PE120 (16:9) 120 Inch
17.300.000 VNĐ
16.500.000 VNĐ
Màn chiếu khung Grandview LF-PE100 (16:9) 100 Inch
13.700.000 VNĐ
12.500.000 VNĐ
Màn chiếu Grandview LF-PU106(16:9) - 106 inch
14.900.000 VNĐ
13.200.000 VNĐ
Màn chiếu Grandview LF-PU120(16:9) - 120 inch
17.300.000 VNĐ
16.500.000 VNĐ
Màn chiếu Grandview LF-PU100(16:9) - 100 inch
13.700.000 VNĐ
12.500.000 VNĐ

Đối tác cung cấp

  • KEF
  • Devialet
  • Dynaudio
  • Marantz
  • Chord
  • Pioneer
  • Aurender DAC
  • Tannoy
  • Klipsch
  • Denon