Ổ cứng chép phim HD
Ổ cứng Western Digital Blue 2TB Sata 3 (Full phim HD)
2.450.000 VNĐ
2.010.000 VNĐ
Ổ cứng Western Digital Blue 3TB Sata 3 (Full phim HD)
3.200.000 VNĐ
2.650.000 VNĐ
Ổ cứng Western Digital Blue 4TB Sata 3 (Full phim HD)
4.500.000 VNĐ
3.750.000 VNĐ
Ổ cứng Western Digital Red 2TB Sata 6 (Full phim HD)
2.900.000 VNĐ
2.680.000 VNĐ
Ổ cứng Western Digital Red 3TB Sata 6 (Full phim HD)
3.650.000 VNĐ
3.350.000 VNĐ
Ổ cứng Western Digital Red 4TB Sata 6 (Full phim HD)
5.200.000 VNĐ
4.550.000 VNĐ

Đối tác cung cấp

  • Pioneer
  • Dune HD
  • Tannoy
  • Klipsch
  • Denon