Phụ kiện Hifi & Hi-End
SUPRA USB 2.0 A-B BLUE ( dài 2 mét)
910.000 VNĐ
810.000 VNĐ
Nordost QRT Qv2 (Điều hòa cho dòng điện xoay chiều)
8.200.000 VNĐ
8.088.000 VNĐ
Nordost QRT QK1 (Tối ưu hóa dòng điện)
5.850.000 VNĐ
5.100.000 VNĐ
Nordost QRT Qx4
63.400.000 VNĐ
36.000.000 VNĐ
Nordost QRT Qx2
42.000.000 VNĐ
24.000.000 VNĐ
Nordost QRT QB8 MARK II 20A (Ổ CẮM LỌC ĐIỆN NORDOST QUANTUM B8)
44.500.000 VNĐ
Liên hệ
Nordost QRT QB6 MARK II 15A (Ổ cắm lọc điện)
37.500.000 VNĐ
Liên hệ
Nordost QRT QB4 MARK II 15A (Ổ CẮM LỌC ĐIỆN NORDOST QUANTUM B4)
22.300.000 VNĐ
11.500.000 VNĐ
Nordost Tyr 2 Norse Analog Interconnects XLR (2m)
78.500.000 VNĐ
Liên hệ
Nordost Frey 2 Norse Analog Interconnects XLR (1.5m) (2m)
41.500.000 VNĐ
Liên hệ
Nordost Heimdall 2 Norse Analog Interconnects XLR (1m) (1.5m) (2m)
22.000.000 VNĐ
Liên hệ
Nordost Odin 2 Speaker Cable (2.5m) (3m)
985.000.000 VNĐ
Liên hệ
Nordost Valhalla 2 Speaker Cable (2m) ( 2.5m) (3m)
278.000.000 VNĐ
Liên hệ
Nordost Tyr 2 Norse Speaker Cable (2m) (2.5m) (4m)
148.800.000 VNĐ
Liên hệ
Nordost Frey 2 Norse Speaker Cable (2m) (3m) (4m)
68.700.000 VNĐ
Liên hệ
Nordost Heimdall 2 Norse Speaker Cable (2m) (2.5m) (3m) (4m)
43.900.000 VNĐ
Liên hệ
Nordost Red Dawn Speaker Cable Leif LSRD2MB (2m) (2.5m) (3m) (4m)
22.440.000 VNĐ
Liên hệ
Nordost Blue Heaven Speaker Cable Leif LSBH2MB (2m) (2.5m) (3m) (4m) (5m)
17.272.000 VNĐ
Liên hệ
Nordost Purple Flare Speaker Cable Leif PF2MB Loudspeaker Cable (2m)
12.220.000 VNĐ
12.000.000 VNĐ
White Lightning Speaker Cable Leif WL2MB (2m) (2,5m) (3m) gọi Mr. Vinh để mua giá rẻ hơn 0936999663
8.859.000 VNĐ
7.800.000 VNĐ
Nordost Odin 2 Interconnect 2OD1.5MR Analog RCA (1.5m)
587.500.000 VNĐ
528.500.000 VNĐ
Nordost Odin Interconnect OD1.5MR Analog RCA (1.5m) gọi Mr. Vinh 0936999663 để mua rẻ hơn
423.000.000 VNĐ
380.000.000 VNĐ
Nordost Valhalla 2 Analog Interconnects 2VH1.5MR RCA (1.5m) ( 2m) mua rẻ hơn gọi Mr. Vinh 0936999663
204.450.000 VNĐ
175.000.000 VNĐ
Nordost Red Dawn Interconnect Leif LSRD1MR RCA Analog (1m) (1.5m) (2m) mua rẻ hơn gọi Mr. Vinh 0936999663
12.690.000 VNĐ
10.800.000 VNĐ
 1 2 Tiếp 

Đối tác cung cấp

  • Pioneer
  • Dune HD
  • Tannoy
  • Klipsch
  • Denon