Dây Tín Hiệu (Interconnect Cable)
Nordost Tyr 2 Norse Analog Interconnects XLR (2m)
78.500.000 VNĐ
Liên hệ
Nordost Frey 2 Norse Analog Interconnects XLR (1.5m) (2m)
41.500.000 VNĐ
Liên hệ
Nordost Heimdall 2 Norse Analog Interconnects XLR (1m) (1.5m) (2m)
22.000.000 VNĐ
Liên hệ
Nordost Odin 2 Interconnect 2OD1.5MR Analog RCA (1.5m)
587.500.000 VNĐ
528.500.000 VNĐ
Nordost Odin Interconnect OD1.5MR Analog RCA (1.5m) gọi Mr. Vinh 0936999663 để mua rẻ hơn
423.000.000 VNĐ
380.000.000 VNĐ
Nordost Valhalla 2 Analog Interconnects 2VH1.5MR RCA (1.5m) ( 2m) mua rẻ hơn gọi Mr. Vinh 0936999663
204.450.000 VNĐ
175.000.000 VNĐ
Nordost Red Dawn Interconnect Leif LSRD1MR RCA Analog (1m) (1.5m) (2m) mua rẻ hơn gọi Mr. Vinh 0936999663
12.690.000 VNĐ
10.800.000 VNĐ
Nordost White Lightning Interconnect WL1MR Analog RCA (1m) (1,5m) (2m) gọi Mr. Vinh 0936999663 mua rẻ hơn
4.582.000 VNĐ
3.900.000 VNĐ
Nordost Purple Flare Interconnect Leif PF1MR (1m) (1,5m) (2,0m) mua rẻ hơn gọi Mr. Vinh 0936999663
6.345.000 VNĐ
5.388.000 VNĐ
Nordost Blue Heaven Interconnect Leif LSBH1MR (1m) (2m) (3m) gọi Mr. Vinh 0936999663
8.812.000 VNĐ
7.500.000 VNĐ

Đối tác cung cấp

  • KEF
  • Devialet
  • Dynaudio
  • Marantz
  • Chord
  • Pioneer
  • Aurender DAC
  • Tannoy
  • Klipsch
  • Denon