248: Lượt xem 0: Bình luận

AudioQuest DragonFly Red 

Là 1 USB DAC kiêm Pre và là 1 Ampli cho các loại tai nghe cao cấp

AudioQuest DragonFly Red

 

 

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về AudioQuest DragonFly Red


Ảnh khác

Đối tác cung cấp

  • Pioneer
  • Dune HD
  • Tannoy
  • Klipsch
  • Denon