1.207: Lượt xem 0: Bình luận

Preludio

Ampli tích hợp, bóng đèn, mạch class A

Ampli đèn class A

Model: Preludio

Integrated Tube Amplifier

Technical Sheet

Output Stage: 
Single-ended, ultralinear, Class-A

Output power: 
Approx. 14 watt per channel

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về Unison Research Preludio (Ampli đèn Class A)


Ảnh khác

Đối tác cung cấp

  • Pioneer
  • Dune HD
  • Tannoy
  • Klipsch
  • Denon